FREMTIDENS GÆSTER: Aktiv naturturisme kan tiltrække (endnu) flere

De vil have frisk luft, røde kinder og dejlige naturoplevelser i spændende landskaber. Sommetider vil de have pulsen op, andre gange er det skønt, når pulsen falder helt til ro. De vil møde venlige mennesker, som viser vej til oplevelserne – og de vil have mad, som er appetitlig og lækker. Gerne fremstillet af lokale fødevarer. Sådan kan man ganske kort beskrive de mange turister, som tiltrækkes af aktiv naturturisme med outdoor- og friluftsaktivitetet. Og netop de aktive naturturister er i fokus i den fremtidige turismeindsats i Skanderborg og Søhøjlandet. For heldigvis efterspørger de lige præcis det, vi kan byde på. Derfor er der også i de kommende år et spændende vækstpotentiale i at udvikle nye oplevelser, produkter og feriepakker til alle dem, som gerne vil
dyrke outdoor- og friluftsliv.

Det unikke landskab 
”Der er et stort potentiale i at udvikle
oplevelsesprodukter inden for aktiv natur turisme. Landskabet er centrum for oplevelsen og udslagsgivende for tiltrækningskraften”, skriver Dansk Kyst & Naturturisme i en netop offentliggjort
rapport om Rentable forretningsmodeller for Aktiv Naturturisme.

Og det er jo vand på vores mange møller. Vi har et unikt oplevelseslandskab – til lands og til vands – med kilometervis af afmærkede stier, seje spor, madpakkehuse med udsigt, broer til kano/kajak og fine strande med Blå Flag. Vi kan byde velkommen med moderne formidling af både naturen og kulturhistorien, og vi har frem for alt turisterhverv, som er oppe på beatet, når det gælder tilbud til aktive gæster.
Et par af campingpladserne har gjort outdoor-oplevelser til et salgsargument og gør flittigt brug af faciliteterne derude. Andre turistaktører går sammen om at lave pakker, der f.eks. kombinerer oplevelser og overnatning.

Hurra for festivalerne
De mange festivaler er også med til at markedsføre Skanderborg kommune som et sted, hvor alle kan folde sig ud under åben himmel. Tænk blot på SmukFest, Sløngeldage, Klosterfestivalen på Øm Kloster og på den nye, succesrige festival Ry Outdoor.

I 2017 vil Århus som kulturhovedstad være med til at generere en enorm opmærksomhed på hele regionen, og vi er ikke i tvivl om, at mangfoldigheden af oplevelser på tværs, vil være til glæde for
både turisterne og turisterhvervet.

Af Marianne Purup, okt. 2016
Lokalavisen Skanderborg