Sommerklumme: Spændende fortællinger om krig og fred i Søhøjlandet

Søhøjlandet omkring Ry og Skanderborg gemmer på en fascinerende kulturarv – og en mængde fortællinger om både krig og fred. Og Museum Skanderborg sørger for, at fortællingerne bliver levende og tilgængelige for os alle sammen.

På Museet i Adelgade kan man opleve den spændende særudstilling ”Mosens Gåde – krig og kult i Alken Enge”. På et tidspunkt omkring Kristi fødsel fandt en stor hær deres endelige hvilested i det, der dengang var en 40 ha. stor sø. En sø, som sandsynligvis havde en helt speciel hellig status. Det var i tiden omkring Kristi fødsel, og det er arkæologernes fund fra engene, der formidles på udstillingen. Her kan både børn og voksne være med.

På Øm Kloster Museum kan man blive meget klogere på, hvordan munkene levede deres liv på det monumentale kloster ved Mossøs bred. Klostret blev bygget af munke, som kom vandrende hertil i 1100-tallet, og klostret var ramme om klosterlivet indtil nedrivningen i 1560’erne. Man kan stadig se konturerne af klostret og et lille museum fortæller om munkenes liv. I den lille have (herbariet) finder man de urter, som munkene brugte til deres lægegerning. Prøv også at lade sommerferiebørnene agere museumsdetektiver. Det er både leg og læring, og det er ganske gratis.

Også besættelsen under Anden Verdenskrig bliver formidlet af museet. Dels i en helt autentisk Luftwaffe bunker i Dyrehaven ved Skanderborg, dels på Museet på Gl. Rye Mølle, hvor sommerens særudstilling har titlen ”Kunst bag pigtråd” med henvisning til den meget store flygtningelejr som umiddelbart efter besættelsen blev indrettet på flyvepladsen lige udenfor Gl. Rye. En tankevækkende udstilling, som dels viser en stribe værker malet af flygtninge i lejren, dels trækker tråde til nutidens flygtninge-situation.

Læs meget mere på visitskanderborg.dk og Museum Skanderborg

Af Marianne Purup
Klumme til Uge-Bladet (uge 30) – Sommer i Søhøjlandet 2017